Soukromé zprávy z práce již nesmí firma sledovat bez souhlasu zaměstnance

Evropský soud pro lidská práva (ESLP) rozhodl, že firmy musí své zaměstnance upozornit, že sledují jejich elektronickou komunikaci. Podle ESLP došlo k narušení soukromí rumunského zaměstnance, který dostal výpověď kvůli používání služebního e-mailu k osobní soukromé komunikaci. Nově budou muset firmy své zaměstnance informovat, že je jejich elektronická pošta monitorována, o čemž rumunský zaměstnanec neměl ani tušení. Podle interních pravidel firmy ale je zakázáno využívat firemní počítač k soukromým účelům.
evropský soudní dvůr
Propuštěný rumunský inženýr si stěžoval na údajné špehování ze strany zaměstnavatele a sebe označil obětí porušení práva na soukromý život a korespondenci, které je obsaženo v Evropské úmluvě o lidských právech.
Nejdříve se případ řešil u rumunských soudů a stejně jako zpočátku ve Štrasburku ve prospěch firmy. Nyní byl zrušen verdikt z minulého roku, ve kterém bylo sledování zaměstnavatelem odůvodněno tím, že se pouze chtěl ujistit, že zaměstnanci během pracovní doby plní své povinnosti a nevěnují se jiným činnostem, které by je mohly od nich zdržovat.
Podle soudců ve Velkém senátu rumunské soudy nechránily dostatečně právo na soukromí propuštěného inženýra a nezajistily spravedlivý střed mezi oběma zájmy. K takovému závěru došel sedmnáctičlenný senát v poměru 11:6.
e-mail
Zaměstnavatel musí mít důvod ke kontrole
Soud rozhodl, že jestli bude firma monitorovat korespondenci svých zaměstnanců, musí být o možné kontrole být zaměstnanci včas informováni. Navíc musí mít zaměstnavatel ke každé kontrole důvod, a pokud zjistí porušení pravidel použití pracovních komunikačních kanálů, důsledky by měly být mírnější, než výpověď.
Tento verdikt ESPL se týká rumunského případu, ale bude mít dopad na všech 46 členských zemí Rady Evropy. Pro podobné případy bude tento precedentní.