Jak může lidem pomoci invalidní chodítko

Jednou z věcí, které většina lidí považuje za samozřejmost, jsou dvě zdravé nohy. Jistě, občas se může vyskytnout problém jako je zlomenina, avšak vyřazení končetiny z činnosti je v těchto případech obvykle pouze krátkodobé. Po několika týdnech stojí člověk zase na obou nohách.

Ne všichni však mají takové štěstí. Jsou lidé, kteří ať už vinou vrozené vady, nemoci či úrazu o schopnost pohybovat dolními končetinami z velké části přišli. Časté to je zejména u starších lidí, kteří mají klouby i svaly opotřebované celoživotním používáním.

choditko1

V těchto případech se však již kompletní hybnost nevrátí. Ano, člověk dokáže ujít šouravým pohybem pár kroků, avšak jen za cenu velké námahy a leckdy i bolesti. Navíc ani stabilita není taková, jako je u zdravých končetin. Proto je mnohem vyšší riziko pádu, který může mít, opět hlavně u starších lidí, značné následky.

Není tedy divu, že se lidé pokouší vymyslet způsoby, jak těmto lidem vrátit alespoň částečnou mobilitu. Jednou z možností je samozřejmě kolečkové křeslo, avšak to má tu nevýhodu, že při jeho používání by docházelo k další degradaci a atrofii svalů a kloubů.

choditko2

Vhodnější je proto použít berle. Ty však mohou být nepohodlné, zvláště pokud chcete něco někam nést. Pro dlouhodobější používání je mnohem lepší invalidní chodítko. O co se jedná?

V podstatě jde o kovovou konstrukci s držadly a kolečky, o kterou se člověk může opřít a tlačit ji před sebou. Snižuje tak váhu, kterou musí nést nohy, a zároveň poskytuje oporu a stabilitu při chůzi. To znamená, že člověk může chodit s mnohem menší námahou.

Výhodou také je, že na těchto konstrukcích bývá namontován také košík, kam je možné odložit kabelku či nákup. Vrací tedy pohybově postiženým lidem velkou část samostatnosti. A to je velmi důležité pro jejich sebevědomí a psychickou pohodu. Nemusí tak mít pocit, že jsou zcela odkázáni na druhé. A to je pro ně rozhodně jen prospěšné.