Distribuce léčiv je složitý proces

Distribuce léčiv je velmi důležitá pro chod všech lékáren, ale třeba i nemocnic a dalších zařízení kde jsou léčiva důležitá. Jakým způsobem distribuce probíhá?

Když nás přepadne nějaká nemoc jsme vždy rádi, když nám léčivo z lékárny pomůže a uleví. Bereme to jako samozřejmost, ale za tím abychom měli léčiva vždy k dispozici se skrývá složitá distribuce léčiv, která musí fungovat vždy na jedničku. Pod distribucí léčiv se skrývá mnoho pracovního úsilí a složitý distribuční systém v rámci lékáren a nemocnic. V České republice je až 2500 lékáren a mezi největší distributory patří Dr. Max. Distribuce léčiv se řídí zákonem o distribuci léčiv Technolife.cz, kdy jeho znění lze najít na internetu.

nemoc

Jak probíhá distribuce léčiv a její kontrola

Distributoři léčiv by měli dohlédnout na to, aby při distribuce nebyla znehodnocená léčivá složka léčiva, které je dováženo. Na distribucí léčiv dohlíží SÚKL, který každý rok taky všechny distributory kontroluje. Mezi nejčastější nedostatky při distribuci je špatně vedená dokumentace o léčivech anebo distribuce léčiv mimo území České republiky i přes nařízení ministerstva zdravotnictví. Pokud SÚKL shledá nějaké pochybení může buď udělit napomenutí anebo také velmi tučnou pokutu. O kontrolách SÚKL veřejně informuje na svých webových stránkách.

léčiva

Jak se stát distributorem léčiv

Pokud to je Vaše vysněná práce, tak i vy se můžete stát distributorem léčiv. Musíte, ale splňovat mnoho nařízení a zákonů, které najdete vypsané na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv. Je to i úřad, který Vám toto povolení vystaví. 90 dní je lhůta pro vyřízení žádosti, proto je dobré s touto delší dobou počítat a vyřizovat povolení s předstihem.

Kdo je SÚKL

Zkratka SÚKL znamená Státní ústav pro kontrolu léčiv a funguje u nás už od roku 1952 se sídlem v Praze. V dnešní covidové době jsme se určitě s tímto pojmem setkali ohledně schvalování vakcín proti Covid-19. Hlavním úkolem Státního ústavu pro kontrolu léčiv je dohled na to, aby v rámci České republiky byla zajištěná kvalitní a bezpečná léčiva. Nejedná se, ale jen o léčiva, ale také o jiné zdravotnické produkty.